Sunday, 8 July 2012

Lawatan Penanda Aras 2012

Untuk makluman kepada guru yang terlibat ke Lawatan Penanda Aras di Muar, dukacitanya..lawatan tersebut akan ditunda pada bulan September 2012 atas masalah yang tidak dapat dielakkan...

sekian...

No comments:

Post a Comment