Friday, 12 October 2012

Pengumpulan Data P1NCH Bil 3/2012

Kepada semua Guru Pemulihan Khas dan Guru Intervensi Daerah Segamat diminta untuk membuat ujian IPP2M & IKAM rendah bagi murid Tahun 4,5 dan 6 sahaja dan II2M & IKAM Menengah untuk kelas Peralihan sehingga ke tingkatan 5.

Diingatkan!!!! DATA bagi Tahun 4,5 dan 6 BUKAN diambil daripada data Protim.

Diharapkan agar semua guru menjalankan ujian dengan telus agar data sebenar dapat diperolehi...

Sila hantar data tersebut selewat-lewatnya pada 31 Oktober 2012.

Download borang Data P1NCH di bahagian Borang / Surat

Terima Kasih.

No comments:

Post a Comment