Sunday, 9 December 2012

Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan

Kepada semua Guru Pemulihan, sila download garis panduan terbaru dan baca dengan teliti serta patuhi kriteria yang dikehendaki termasuk pengambilan murid pemulihan, jadual waktu dan pengurusan fail.

Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan